Besøg os

Bakkehuset anses for at være Frederiksbergs ældste bygning og huset har rødder helt tilbage i 1620'erne. Navnet henviser til beliggenheden på Valby Bakke, der er Københavnsområdets største. Oprindeligt hørte Bakkehuset under Københavns Ladegård, der leverede landbrugsprodukter til Københavns Slot. Hurtigt blev det dog traktørsted og landevejskro, idet landevejen fra Roskilde dengang løb igennem Valby og lige forbi Bakkehuset ind til København. Huset var i mange år en fritliggende, firlænget gård.

I midten af 1700-tallet blev huset ejet af landets statsminister, greve Johan Ludvig Holstein, der var ophavsmand til idéen om at flytte landevejen op forbi Frederiksberg Slot på Valby Bakke med fortsættelse videre i Vesterbrogade ind mod byen. Flytningen af vejforløbet betød, at der senere ikke kunne drives kro, og i stedet blev Bakkehuset lejet ud til sommergæster som enkeltværelser og mindre lejligheder. Netop som sommergæst havde Knud Lyne Rahbek boet i huset, før han i 1787 valgte at bosætte sig her permanent.

I 1798 giftede Knud Lyne Rahbek sig med Kamma Heger, og i 1802 købte de Bakkehuset og flyttede fra en lille lejlighed på 1. sal ned i den større stuelejlighed i hovedfløjen. Resten af huset lejede de fortsat ud, og det tilhørende jordstykke på syv tønder land anlagde Kamma Rahbek som romantisk have. Ægteparret Rahbek boede i Bakkehuset til deres død i henholdsvis 1829 og 1830. Bakkehusets historie

Efter Rahbekkernes død forsatte de senere ejere med at leje Bakkehuset ud til sommergæster. Historikeren Troels Troels-Lund, forfatteren og litteraturkritikeren Johan Ludvig Heiberg og skuespillerinden Johanne Luise Heiberg samt digteren N.F.S. Grundtvig boede således i huset i 1840'erne. I 1855 købt af Comitéen til Oprettelse af Helbredelsesanstalt for idiotiske, svagtsindige og epileptiske Børn, der opførte den større nabobygning i Rahbeks Allé nr. 21 og i perioder benyttede institutionen det gamle Bakkehus til forskellige formål.

Omrking år 1900 flyttede åndssvageanstalten fra Bakkehuset. De to fløje, som stod tilbage var meget forfaldne, men i 1903 blev der holdt en midlertidig litterær udstilling i rummene. Huset var herefter truet af nedrivning, men der blev kæmpet for at bevare bygningerne fra forskellige litterære personers side.

I 1925 åbnede De Rahbekske Mindestuer i Bakkehusets hovedfløj, og her blev Kamma og K.L. Rahbeks lejlighed senere rekonstrueret. Museets interiør med møblering, vægfarve og gardinophæng et autentisk og stemningsfuldt indtryk af, hvordan livet formede sig i Bakkehuset i begyndelsen af 1800-tallet.