ROMANTIKKEN I DANMARK - TEMAOMVISNING
Vi dykker ned i romantikkens litterære univers for at følge udviklingen fra romantikkens introduktion i Danmark med Adam Oehlenschlägers debutsamling ”Digte 1803” over Thomasine Gyllembourgs poetiske realisme til H.C. Andersens romantisme. Flere af nutidens kanonforfattere havde deres gang i Bakkehuset i løbet af romantikken, og med udgangspunkt i deres spor forsøger vi at beskrive perioden.
Målgruppe: HF, HHX, HTX, STX, VUC. Fag: dansk, historie, billedkunst. Varighed: 1 time. Max. deltagere: 28 elever. Pris: 300 kr.

romantikken i danmark

OPLYSNINGSTID OG ROMANTIK - TEMAOMVISNING
På overgangen fra oplysningstiden til romantikken skabte det litterært interesserede ægtepar Kamma og Knud Lyne Rahbek et samlingssted for tidens forfattere, digtere og videnskabsfolk i deres hjem på Bakkehuset. Med udgangspunkt i museets samlinger sættes der i denne temaomvisning fokus på dansk kultur- og åndsliv i perioden 1780-1830. Ud over ægteparrets hjem præsenteres eleverne for en række berømte forfattere, som på forskellig vis har været knyttet til Bakkehuset heriblandt Adam Oehlenschläger, J.L. Heiberg, B.S. Ingemann, N.F.S. Grundtvig, H.C. Ørsted, Thomasine Gyllembourg, H.C. Andersen m.fl. Vi diskuterer begreber som oplysningstid, romantik og guldalder, og eleverne får samtidig et levende indblik i periodens livs- og boligform.
Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC. Fag: dansk, historie, billedkunst. Varighed: 1 time. Max. deltagere: 28 elever. Pris: 300 kr.

oplysningstiden og romantikken

FRA HÅNDSKREVNE BREVE TIL FACEBOOK - UNDERVISNINGSFORLØB
Hvad er brevet for en genre, og hvordan udtrykker vi vores personlighed i breve? Med udgangspunkt i Bakkehusmuseets brevsamling undersøger vi 1800-tallets brevskrivning. Vi ser på, hvordan centrale forfattere fra den danske romantik iscenesatte sig selv og deres liv igennem breve. Samlingen af breve analyseres fra både sproglige og litterære vinkler, og vi perspektiverer brevene til moderne digitale kommunikationsformer som Facebook, sms og e-mail. Det tilhørende undervisningsmateriale er gratis og kan downloades til brug både som forberedelse før forløbet på Bakkehuset og i den almindelige danskundervisning i klassen. Download undervisningsmaterialet her.
Målgruppe: HF, HTX, HHX, STX, VUC. Fag: dansk, historie og mediefag. Varighed: 2 timer. Max. deltagere: 28 elever. Pris: 500 kr.

FraBreveTilFacebook

OEHLENSCHLÄGER OG SØNDERMARKEN - UNDERVISNINGSFORLØB
Søndermarken bliver ofte kaldt romantikkens arnested i Danmark, da det var i denne have, Adam Oehlenschläger fik idéen til sit berømte digt ”Guldhornene”. Søndermarken var derudover den første af de kongelige haver, der blev omdannet fra et barokt til et romantisk haveanlæg.
Bakkehusmuseet tilbyder to forskellige omvisninger, som begge har fokus på Søndermarken som romantisk have og på Adam Oehlenschläger og den litterære romantik i Danmark:
1. En omvisning i Søndermarken med fokus på den romantiske have som fænomen og på Søndermarkens historie, udformning og særpræg (1 time).
2. En omvisning, hvor en tur i Søndermarken kombineres med et besøg i Bakkehusmuseet med fokus på Oehlenschläger og den litterære romantik i Danmark (2 timer).
Der knytter sig et gratis undervisningsmateriale til forløbet, som kan downloades her.
Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC. Fag: dansk. Varighed: 1 time / 2 timer. Max. deltagere: 28 elever. Pris: 300 kr. / 500 kr.

Oehlen. og Søndermarken

HVOR GÅR GRÆNSEN? - UNDERVISNINGSFORLØB
Forløbet sætter fokus på begreberne ytringsfrihed og censur inden for tre forskellige genrer: litteraturen, billedkunsten og revyen. Vi undersøger kunstens betydning for ytringsfriheden op igennem historien.
I dette undervisningsforløb sætter Frederiksbergmuseerne fokus på begreberne ytringsfrihed og censur inden for tre forskellige genrer: litteraturen (Bakkehusmuseet), billedkunsten (Storm P. Museet) og revyen (Revymuseet).
På Bakkehusmuseet arbejder vi med ytringsfrihedens historie i oplysningstiden og romantikken, og med udgangspunkt i museets samlinger af tidsskrifter, digte, essays og romaner sættes der fokus på ytringsfrihed i litteraturen. Forløbet foregår som et samspil mellem forberedelse i klassen (varetaget af klassens lærer) og museumsbesøg (varetaget af museets formidler).
På forløbets hjemmeside (www.hvorgaargraensen.dk) findes en introduktion, et digitalt spil og materiale til baggrundslæsning. Som forberedelse før museumsbesøget skal klassens elever have gennemgået 1. del af spillet, som knytter sig til Bakkehusmuseet, mens spillets 2. del, gennemføres på museet.
Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC. Fag: dansk, samfundsfag. Varighed: 2 timer. Max. deltagere: 28 elever. Pris: 500 kr.

hvor går grænsen

IMPROVISATOREN OG SVALEN - UNDERVISNINSMATERIALE OM H.C. ANDERSENS FORFATTERSKAB
Hvornår begyndte H.C. Andersen at skrive, og hvad har han skrevet ud over de kendte eventyr?
"Improvisatoren og Svanen" er et gratis undervisningsmateriale om H.C. Andersens forfatterskab med særligt fokus på hans prosaværker: romaner, eventyr og rejselitteratur. Derudover sættes forfatterskabet ind i den litteraturhistoriske kontekst - den romantiske periode. Undervisningsmaterialet kan med fordel bruges i forbindelse med danskundervisningens arbejde med genrer, forfatterskab og periodestudier. Materialet kan bruges som baggrundslæsning eller til et længere forløb om H.C. Andersen i klassen. Arbejdet med emnet kan suppleres af en rundvisning i Bakkehuset. Der findes både opgaveforslag og en lærervejledning i materialet. Download det gratis her.
Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC. Fag: dansk

”EI BLOT TIL LYST" - UNDERVISNINGSMATERIALE OM ROMANTIKKENS TEATER
Hvad er teatret for et medie? Hvad er dets formål? Og hvilke virkemidler anvender det?
Dette gratis undervisningsmateriale belyser det danske teaters udvikling i den romantiske periode 1800-1870 med udgangspunkt i tre forskellige dramatikere: Knud Lyhne Rahbek, Adam Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg.
Undervisningsmaterialet kan bruges i danskundervisningen hjemme i klassen og eventuelt kombineres med en rundvisning i Bakkehuset. Download materialet her.
Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC. Fag: dansk og dramatik