- Et billedkunstnerisk undervisningsforløb

Frederiksbergmuseerne tilbyder i samarbejde med Billedskolen på Frederiksberg et undervisningsforløb med fokus på æstetisk læring, hvor elevernes sanser bliver aktiveret. Eleverne får mulighed for at gå i dybden med deres oplevede indtryk og med deres personlige udtryk. Forløbet tilbydes til faget: billedkunst som valgfag og håndværk og design som valgfag. Til forløbet er der udarbejdet en længere forløbsbeskrivelse, som skolerne er velkomne til at gøre brug af, som de ønsker. Hvis der skulle være ønske om at bestille et undervisningsforløb på Bakkehuset i tilknytning til forløbet, skal de bookes ved henvendelse til Billedskolen på email:

 

Rum og arkitektur

 

Rum og arkitektur

Kort beskrivelse af emnet:
Med fire dages fordybelse i emnet rum og arkitektur skal eleverne opleve og sanse rum og arkitektur i lokalmiljøet, hente viden og inspiration i oplæg om udvalgte historiske stilretninger og udfolde sig kreativt og innovativt ved at skabe en egen model af et hus. Forløbet sigter mod at øge elevernes forståelse for sammenhænge mellem form, æstetik og funktion i arkitekturen. De opmuntres til at spørge sig selv, hvordan forskellige rums kvaliteter og udformninger kan påvirke den individuelle og sociale adfærd.
I den indledende oplevelsesfase skal eleverne gennem øvelser gøre sig bevidste om deres individuelle sansninger. Gennem øvelser i skitsetegning og arbejdstegning får eleverne til opgave at designe et hus til nogen, som herefter skal udformes i en model af pap. Deskriptive tegninger og planlægning af arbejdet indgår som forudsætning for samarbejdsprocessen.
Ved konsekvent at tænke i anvendelse og modtagergrupper øges forståelsen for, hvordan organiseringen og udformningen af rum kan påvirke menneskers sociale adfærd.

Læs den fulde forløbsbeskrivelse her.

Afvikling:
Forløbet kan afvikles efter tre forskellige modeller.
Model 1: Forløbet afvikles hjemme på skolen med udgangspunkt i vores gratis materiale.
Model 2: Hovedparten af forløbet afvikles hjemme på skolen, og klassen tilkøber undervisning på Bakkehusmuseet, hvor fokus er på den individuelle reception og sansning. Øvelser i skitsetegning indgår også. Hvis klassen ønsker at besøge Jesuskirken, skal læreren/skolen selv sørge for at indgå aftale herom.
Model 3: Klassen tilkøber både undervisning på Bakkehusmuseet og en billedkunstner til at varetage den kunstneriske proces med produktion af modeller hjemme på skolen. Billedkunstneren deltager 14 lektioner (eller to dage) og medbringer materialer. Klassen indsamler dog selv papkasser.

Fag: Håndværk og design
Klassetrin: 7. klasse
Omfang: Fire dages projekt, hvor alle timer inddrages. I alt 24 lektioner. Det kan med fordel afvikles som et temaforløb over en uge.

Pris:
Model 1: gratis
Model 2: pris 500,-
Model 3: pris 9.000,- (vejledende pris, endelig pris afhænger af elevtal og materialeomfang)

Faglige læringsmål:
Den enkelte elev lærer og erfarer følgende gennem forløbet:
- At anvende skitsetegning og arbejdstegning til at visualisere en ide.
- At italesætte oplevelsesdimensionen ved forskellig arkitektur. Beskrive, hvad form, funktion og æstetik gør ved én.
- At få øjnene op for dele af den materielle kulturarv, som omgiver os.
- At få viden om og indblik i stilhistorien indenfor arkitekturen.
- At skabe sig en ide om, på hvilken måde rum har betydning for social adfærd og forholdet mellem mennesker.
- At planlægge, beskrive og udføre arbejdsprocesser.
- At øge sin receptionsæstetiske bevidsthed gennem forskellige måder at beskrive/udtrykke den æstetiske oplevelse i form af ord, kropslige skulpturer, tegning.

Fælles Mål:
Kompetenceområde: Håndværk – forarbejdning (Teknikker)
Færdighedsmål: Eleven kan navngive og anvende grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer
Vidensmål: Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer

Kompetenceområde: Håndværk – materialer (Materialeforarbejdning)
Færdighedsmål: Eleven kan forarbejde bløde og hårde materialer efter instruktion
Vidensmål: Eleven har viden om enkel materiale-forarbejdning

Kompetenceområde: Design (Produktrealisering)
Færdighedsmål: Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer
Vidensmål: Eleven har viden om funktion i relation til udførelsen af produktet